PL

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów Ełku

W kwietniu 2018 r. w Ełku odbyło się spotkanie dla fizjoterapeutów. Organizatorami spotkania byli członkowie KRF Jacek Zieliński i Janusz Kossowski. W spotkaniu brali udział zaproszeni prezes KRF dr hab. Maciej Krawczyk oraz wice prezes KRF Tomasz Niewiadomski. Tematem spotkania były aktualne prace Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki wynikające z wprowadzenia w życie Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Spotkanie zakończyło się długą dyskusją. Organizator bardzo dziękuje wszystkim przybyłym na spotkanie

NEWSLETTER