PL

Spotkanie grupy doradczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego z udziałem przedstawicieli KIF

W dniu 30 września 2019 w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, pod przewodnictwem Pani Izabeli Damboń-Kandziory – dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO, odbyło się spotkanie organizacyjno-robocze grupy doradczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030.

W spotkaniu wzięło udział 25 osób. Z ramienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów uczestniczyli Grzegorz Biliński (Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych) oraz Dariusz Banik. Na zebraniu pojawili się też przedstawiciele wyższych uczelni medycznych – dr hab. Izabella Pisarek, prorektor UO oraz prof. dr hab Andrzej Brodziak z UO, dyrektor PWSZ w Nysie, dyrektorzy szpitali wojewódzkich m.in. Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oraz Szpitala Wojewódzkiego, przedstawiciele Izb Medycznych, reprezentanci prywatnego sektora służby zdrowia i inni, którym zależy na sprawnym działaniu systemu ochrony zdrowia. Było to spotkanie organizacyjne, na którym rozmawiano o głównych problemach służby zdrowia i pomysłach na jej uzdrowienie.

NEWSLETTER