PL

Spotkanie członków KRF z Wicewojewodą Łódzkim p. Karolem Młynarczykiem

9 maja 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi obyło się spotkanie członków KRF z Wicewojewodą Łódzkim p.Karolem Młynarczykiem. W spotkaniu uczestniczyły również kierownik Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli p.Magdalena Kowalczyk oraz p.Katarzyna Jentkiewicz reprezentująca Oddział Zdrowia Publicznego.  KRF reprezentowały Agata Wróblewska i Elżbieta Juszczak.
Na spotkaniu przedstawiono Krajową Izbę Fizjoterapeutów jak najmłodszy medyczny samorząd zawodowy w Polsce oraz  cele i zadania Izby. Poruszano również temat obowiązkowej rejestracji fizjoterapeutów oraz rejestracji podmiotów leczniczych. Pan Wicewojewoda interesował się również specjalizacjami dla fizjoterapeutów, wyraził zdziwienie, że są one odpłatne oraz obiecał, że zrobi wszystko, aby za specjalizacje prowadzone w ośrodkach państwowej służby zdrowia fizjoterapeuci nie ponosili opłat. Padła również sugestia, aby w celu usprawnienia naboru fizjoterapeutów na specjalizację Izba przystąpiła do Systemu Monitorowania Kształcenia Kadr Medycznych.
Niestety nie możemy liczyć na pomoc w zorganizowaniu łódzkiego biura regionalnego, ponieważ wojewoda ma zbyt mało pomieszczeń nawet dla swoich pracowników. Na koniec spotkania wyrażono chęć wzajemnej współpracy.

NEWSLETTER