PL

Spotkanie członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 19 lipca 2018r o godzinie 8:00 odbyło się spotkanie w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu wzięli udział: Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów  Katarzyna Zajkiewicz i Arseniusz Burkiewicz.

Podczas spotkania przedstawiono rolę i zadania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz plan organizacji oddziałów wojewódzkich. Omówiony został również  program pilotażowy dotyczący nowych zasad finansowania i sprawozdawczości w fizjoterapii ambulatoryjnej w oparciu o ICF.  Pan Stanisław Kruczek był zainteresowany jak dużą grupę zawodową stanowią fizjoterapeuci w województwie podkarpackim oraz jaka jest proporcja placówek prywatnych do państwowych. Poruszyliśmy również temat trudnej sytuacji personelu medycznego w podkarpackich placówkach, Pan Kruczek zapewnił nas że podwyżki będą dotyczyć każdej grupy zawodowej. Podkreślono, że nadrzędnym celem istnienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów jest poprawienie dostępności do usług fizjoterapeutycznych oraz właściwe wykorzystanie kompetencji fizjoterapeutów. Spotkanie przebiegło w milej atmosferze z potwierdzeniem chęci podjęcia wzajemnej współpracy.

NEWSLETTER