PL

Spotkanie członków KRF i koordynatora wojewódzkiego regionu wielkopolskiego

Dnia 13 lutego br. w Wielkopolskim Oddziale Terenowym Biura KIF miało miejsce spotkanie członków KRF oraz koordynatora wojewódzkiego regionu wielkopolskiego. W trakcie zebrania poruszono wiele kwestii związanych z bieżącymi działaniami w województwie.

Głównym punktem porządku dziennego było omówienie planu działań mających na celu promowanie fizjoterapii w Wielkopolsce. Przedyskutowano różne strategie i inicjatywy, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat roli fizjoterapii w zdrowiu i rehabilitacji.

Podczas spotkania wspomniano również o „Warsztatach pod ręką”, które są częścią programu edukacyjnego oraz dyskutowano nad możliwościami rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez tego typu szkolenia. Kolejnym ważnym punktem spotkania była tegoroczna edycja Światowego Dnia Fizjoterapii. Omówione zostały plany dotyczące organizacji wydarzeń, formy obchodów oraz zaplanowane aktywności mające na celu promowanie fizjoterapii w społeczności lokalnej. W trakcie dyskusji pojawiły się również różne pomysły na atrakcyjne i edukacyjne formy aktywności związane z fizjoterapią, które mogą przyciągnąć uwagę zarówno specjalistów, jak i pacjentów.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zebranych pomysłów i ustaleniem dalszych kroków do realizacji planów. Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z owocnej dyskusji i zaangażowania w promowanie fizjoterapii w regionie wielkopolskim.

NEWSLETTER