PL

Spotkanie członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) z pracownikami Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniu 20.03.2018 roku odbyło się spotkanie członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) z pracownikami Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W spotkaniu wzięła udział Dziekan WNoZ prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska, prof. nadzw. PUM kierownik Zakładu Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej, dr hab. n. med. Iwona Rotter kierownik Zakładu Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej wraz z pracownikami dr.n.zdr. Hanną Mosiejczuk, dr n. zdr. Anną Mikołajczyk, dr n. zdr. Magdaleną Ptak, dr n. zdr. Aleksandrą Szylińską oraz pracownicy Zakładu Rehabilitacji Narządu Ruchu. Z ramienia KIF w spotkaniu uczestniczyli wiceprezes KIF dr Zbigniew Wroński, wiceprezes KIF ds. Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej Jacek Koszela oraz członkowie KIF z województwa zachodniopomorskiego mgr Małgorzata Marjańska oraz mgr Grzegorz Zyzek.

Podczas dwugodzinnego spotkania poruszono tematy związane z dydaktyką studentów studiów jednolitych magisterskich, np. Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, standardy kształcenia przeddyplomowego, procedury tworzenia standardów, praktyki międzyroczne (opiekunowie, dzienniczki praktyk), prawo do wykonywania zawodu, akredytacja studiów jednolitych magisterskich, metody oceny jakości kształcenia, specjalizacje kierunkowe, rekrutacja na studia jednolite magisterskie (egzamin wstępny)

W trakcie spotkania dyskutowano również nt przyszłości zawodu fizjoterapeuty. Wrażono obawy związane z nieprawidłowościami lub brakiem prowadzenia dokumentacji medycznej przez fizjoterapeutów i związanymi z tym aspektami prawnymi oraz odpowiedzialnością zawodową. Wyrażono opinie, że konieczne jest prowadzenie dokumentacji medycznej.

Po południu Władze KIF spotkały się z licznie zgromadzonymi przyszłymi fizjoterapeutami studiującymi w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Studenci reprezentowani byli przez przedstawicieli wszystkich roczników. Tych najstarszych, którzy niedługo opuszczając uczelnie znajdą się w nowej rzeczywistości oraz tych najmłodszych, którzy w obecnym roku akademickim rozpoczęli edukację w zawodzie kończącą się pierwszym w historii Państwowym Egzaminem Fizjoterapeutycznym. Pytań padło wiele. Dotyczyły one wspomnianych wcześniej kwestii egzaminów końcowych, wysokości składki, nostryfikacji dyplomów za granicą oraz uzyskiwania samodzielności zawodowej po uzyskaniu dyplomu fizjoterapeuty.

 

NEWSLETTER