PL

Spotkania informacyjne z fizjoterapeutami w województwie małopolskim.

W lipcu wznowione zostały spotkania informacyjne dla fizjoterapeutów. Dwa pierwsze spotkania, po prawie czteromiesięcznej przerwie, odbyły się w województwie małopolskim i zostały zorganizowane przez tamtejszy oddział Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Spotkania odbyły się 10 lipca i zostały poprowadzone przez prezesa KRF – dr hab. n. med. Macieja Krawczyka oraz wiceprezesa KRF – Pawła Adamkiewicza. W spotkaniach uczestniczyli również członkowie KRF z województwa małopolskiego – Marcin Błaszcz i Filip Windak.

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się o godzinie 13:15 w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu., wraz z fizjoterapeutami zatrudnionymi w tej placówce. Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące warunków pracy w lecznictwie szpitalnym, rozmawiano m.in. o zarobkach, o statusie zawodowym fizjoterapeutów w szpitalach, o współpracy z personelem medycznym oraz o ilości i jakości zabiegów zlecanych  na poszczególnych oddziałach. Poruszony został również temat programów profilaktycznych, kampanii społecznej „Fizjoterapia Porusza” oraz pracy zespołów tematycznych KIF.

Drugie spotkanie tego samego dnia odbyło się w Nowym Sączu, w Hotelu Beskid. Podczas tego spotkania zainteresowaniem cieszyły się temat dotyczące specjalizacji kierunkowych, szczególnie poruszane były kwestie rehabilitacji w kardiologii, onkologii i pulmonologii. Rozmowy dotyczyły także rozliczania procedur fizjoterapeutycznych oraz zarobków. Dyskutowana była propozycja zmian w rozliczaniu czasu pracy oraz konieczność zwiększenia wyceny wizyt fizjoterapeutycznych w ramach NFZ.

Przedstawiciele KRF opowiedzieli także o darmowej aplikacji Finezjo wspieranej przez Izbę, która jest narzędziem do prowadzenia dokumentacji medycznej. Warto pamiętać, że obowiązek prowadzenia dokumentacji elektronicznej został narzucony rozporządzeniem M.Z. z dnia 15.04.2020 i będzie obowiązywał od stycznia 2021 r. W trakcie spotkania fizjoterapeuci zgłaszali potrzebę podejmowania dialogu przez Izbę z lekarzami na temat wykorzystywania możliwości rehabilitacji zamiast kierowania pacjentów na operacje. Sygnalizowali również problem z pacjentami powracającymi notorycznie na zabiegi. Dyskutowano w związku z tym nad rolą programów profilaktycznych, które mają pomoc osobom   wymagającym  kontynuowania fizjoterapii oraz aktywności fizycznej, jednak bez konieczności zajmowania kolejek w przychodniach rehabilitacyjnych . Podczas rozmów padały sugestie, aby programy edukacyjne skupiały się na wadach postawy, szyi smartfonowej oraz profilaktyki dla pacjentów geriatrycznych.

Rozmawiano także o rehabilitacji uzdrowiskowej i fizjoprofilaktyce, która powinna być traktowana w przyszłości jako edukacja pacjentów w zakresie codziennego funkcjonowania oraz podejmowania regularnego treningu (w tym również wysiłkowego), a nie tylko ograniczona do zabiegów typu spa.

Oba spotkania były szansą na merytoryczną dyskusję o problemach polskiej fizjoterapii oraz okazją do poznania opinii o sprawach ważnych dla dalszego rozwoju naszego zawodu.

NEWSLETTER