W bieżącym roku Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie uzyskała akredytację CMKP na rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla magistrów fizjoterapii. Szkolenie zaczyna się od marca 2024 roku.

Nabór kandydatów trwa do 15 grudnia 2023 roku i prowadzony jest przez Urząd Wojewódzki w Krakowie:
www.malopolska.uw.gov.pl

[doskonalenie kard medycznych / szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów / postępowanie kwalifikacyjne / ogólne zasady przeprowadzania postępowanie kwalifikacyjnego]