PL

Ruszyła rekrutacja na specjalistyczne szkolenia dla fizjoterapeutów.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno – demograficzne kraju” – umowa nr POWR.05.04.00-00-0001/20-00/3404/2021/60. Projekt zakłada przeprowadzenie w ciągu 2 lat 80 specjalistycznych bezpłatnych szkoleń dla fizjoterapeutów. Szkolenia realizowane będą we wszystkich miastach wojewódzkich.

Rozpoczęła się rekrutacja na pierwsze terminy szkoleń, które odbędą się w Warszawie i Krakowie. Warunki udziału w projekcie oraz kryteria wyboru uczestników zawarto w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa umieszczonym na Portalu Fizjoterapeuty: https://logowanie.kif.info.pl/. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do zapisania się na szkolenia poprzez Portal Fizjoterapeuty, gdzie na bieżąco będą umieszczane informacje o kolejnych terminach i lokalizacji szkoleń. Po zalogowaniu do Portalu Fizjoterapeuty (https://portal.kif.info.pl) należy wybrać zakładkę “Szkolenia”, a następnie kliknąć w przycisk “Szczegóły szkolenia” umieszczony w boksie “Szkolenia fizjoterapeutyczne – projekt współfinansowany przez Unię Europejską”.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego skontaktuje się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Dział Obsługi Projektów
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Czynne: pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00

NEWSLETTER