Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia proceduje aktualnie projekt rozporządzenia dotyczący nowego programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372860. Program ma przede wszystkim służyć upowszechnianiu aktywności fizycznej pośród społeczeństwa pod opieką fizjoterapeutów.

Celem głównym programu pilotażowego “Recepta na Ruch” jest ocena organizacji i efektywności objęcia osób powyżej 25 roku życia diagnostyką oraz profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w których zalecana jest aktywność fizyczna. Profilaktyka ma być uzupełniona o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta. Pilotaż ma stanowić odpowiedź na notowany w Polsce wzrostowy trend występowania nadwagi i otyłości, a także niewystarczający poziom aktywności fizycznej lub jej niewłaściwe dobranie. Programem zostanie objętych 15 000 osób w całej Polsce, w proporcjonalnym podziale na województwa.

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia na stronach Oddziałów Wojewódzkich rozpoczął zamieszczanie szczegółowych informacji o naborze świadczeniodawców do realizacji programu pilotażowego “Recepta na Ruch”. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronach internetowych właściwych województwom OW NFZ i zgłaszania się celem realizacji ww. programu pilotażowego.

Ogłoszenia dotychczas opublikowane:

Pomorski OW NFZ: https://www.nfz-gdansk.pl/aktualnosci/dla-swiadczeniodawcy/program-pilotazowy-recepta-na-ruch,9779
Dolnośląski OW NFZ: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;59190&des=1;2
Kujawsko-Pomorski OW NFZ: http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/21/4091/pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza-nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch
Małopolski OW NFZ: https://www.nfz-krakow.pl/dla-swiadczeniodawcow/komunikaty/ministerstwo-zdrowia-zaprasza-swiadczeniodawcow-do-zglaszania-sie-do-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch-,3031.html
Podlaski OW NFZ: https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/program-pilotazowy-recepta-na-ruch/
Śląski OW NFZ: https://www.nfz-katowice.pl/index.php/dla-swiadczeniodawcy/komunikaty-dla-swiadczeniodawcow/item/127743-pismo-ministerstwa-zdrowia-do-kierownikow-podmiotow-udzielajacych-swiadczen-w-rodzaju-rehabilitacja-lecznicza
Zachodniopomorski OW NFZ: https://www.nfz-szczecin.pl/hyc8v_news_4390_informacja_o_zalozeniach_programu_pilotazowego_bdquorecepta_na_ruchquot.htm
Mazowiecki OW NFZ: http://nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/aktualnosci/nabor-swiadczeniodawcow-do-realizacji-ww-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,2025.html
Lubelski OW NFZ: https://www.nfz-lublin.pl/komunikat/6462
Świętokrzyski OW NFZ: https://www.nfz-kielce.pl/dla-swiadczeniodawcy/komunikat-w-sprawie-realizacji-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch/
Lubuski OW NFZ: https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1050/8712/Program_pilotazowy___Recepta_na_Ruch/
Warmińsko-Mazurski OW NFZ: https://www.nfz-olsztyn.pl/swiadczeniodawca/poszczegolne-rodzaje-swiadczen/rehabilitacja-lecznicza/informacja-dotyczaca-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch,36.html
Opolski OW NFZ: http://www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/aktualnosci-dla-swiadczeniodawcy/komunikat-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-programu-pilotazowego-recepta-na-ruch-,50.html
Wielkopolski OW NFZ: https://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/17881/