PL

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty:

D2017000074901

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/749/1

NEWSLETTER