W dniu 11 lipca 2020 r. w Rzeszowie, odbyły się warsztaty dla fizjoterapeutów pt. „Screening medyczny w fizjoterapii”.

Na spotkaniu obecni byli: dr Grzegorz Magoń (prowadzący) oraz Paulina Czernicka (Manager Office Biura KIF w Rzeszowie). W warsztatach wzięło udział 27 osób.

Pogram warsztatów

8:00 – 8:15 Przybycie uczestników, procedury związane z COVID-19 (pomiar temperatury, wypełnianie ankiet)

8:15 – 8:30 Powitanie

8:30 – 10:30 Odcinek szyjny kręgosłupa

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:45 Odcinek piersiowy kręgosłupa

12:45 – 13:30 Przerwa obiadowa

13:30 – 15:30 Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 16:15 Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Według ustalonych kompetencji fizjoterapeuta przeprowadza badanie, na podstawie którego planuje program rehabilitacji. Zlecając poszczególne procedury z zakresu kinezyterapii, masażu i fizykoterapii bierze pełną odpowiedzialność za poprawność całego procesu. Umiejętne wnioskowanie kliniczne podczas badania podmiotowego wskazuje kierunek badania przedmiotowego. Wiedza medyczna oraz czujność podczas pierwszej wizyty pozwolą wykluczyć przeciwwskazania (czerwone flagi), które mogą mieć istotny wpływ na proces leczenia.

Podczas szkolenia uczestnicy poznali wiedzę medyczną, która pozwoli pewniej przeprowadzić badanie pacjenta, ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość wystąpienia czerwonych flag. Szczegółowo zostały omówione i przećwiczone testy specjalne i testy bezpieczeństwa stosowane w diagnostyce pacjentów z problemem kręgosłupowym.

Po zakończeniu warsztatów przeprowadzono wśród uczestników ankietę, dotyczącą organizacji warsztatów i zaprezentowanych treści. Zapytano także o oczekiwania fizjoterapeutów co do działań biura terenowego KIF. Najczęściej zgłaszaną propozycją było dalsze organizowanie warsztatów, dotyczących różnych dziedzin fizjoterapii.