PL

Relacja z Konferencji Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Szczecinie

Dnia 24 kwietnia 2018r. odbyła się konferencja pod tytułem Dokumentacja w zawodzie fizjoterapeuty oraz czerwone flagi w fizjoterapii. Miałem przyjemność współuczestniczyć w prowadzeniu wykładu wraz z mecenasem Pawłem Strzelcem. W konferencji uczestniczyło 121 słuchaczy. Liczba przekroczyła osoby zarejestrowane elektronicznie z racji obecności na konferencji studentów ostatniego roku fizjoterapii z miejscowej Uczelni PUM w Szczecinie. Najczęściej zadawane pytania przez fizjoterapeutów to:
– Jakie są bieżące działania KIF;
– Czy uda się zmienić formę zakładania podmiotów leczniczych w prowadzeniu działalności;
– Pytania w zakresie RODO;
– Czy w sanatoriach też należy prowadzić dokumentacje fizjoterapeutyczną;
– Pytania o szkolenia z wykorzystaniem ICF;
– Czy mogą prowadzić dokumentację elektroniczną;
– Pytanie dotyczące rekomendacji suchego igłowania przez KIF

Atmosfera spotkania przebiegała bardzo pomyślnie. Sami zainteresowani zaznaczyli potrzebę informacji ze strony Krajowej Izby Fizjoterapeutów o bieżących działaniach. W odczuciu moim myślę, że udało się przybliżyć informacje na temat ICF, a także przekonać kolegów i koleżanki do konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej.

Notatkę sporządził,
Tomasz Maciążek

NEWSLETTER