PL

Rektor Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w poznańskim biurze KIF

W środę, 23 listopada 2022 r. w Wielkopolskim Oddziale Terenowy Biura KIF miało miejsce spotkanie J.M. dr. Stefana Szarego, Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z Beatą Bruczyńska, Koordynatorem Wojewódzkim Krajowej Rady Fizjoterapeutów dla województwa wielkopolskiego oraz dr Patrycją Rąglewską, członkiem KRF z tegoż województwa.

W związku z intensywnym rozwojem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jednym z priorytetów środowiska zawodowego jest chęć i potrzeba stałego kontaktu z uczelniami. Spotkanie dotyczyło przedstawienia działalności koordynatora wojewódzkiego KRF oraz biura regionalnego. Omówiono tematy dotyczące kształcenia fizjoterapeutów i ich przyszłości, czym jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Krajowa Rada Fizjoterapeutów i jak ważna jest obecność ich przedstawicieli na spotkaniach ze studentami. Rektor WSEiT Poznań zapewnił o chęci współpracy uczelni z KIF i jej przedstawicielami.

Jesteśmy przekonani, że współpraca i wymiana doświadczeń będą miały korzystny wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i realizację zadań w zakresie edukacji publicznej.

NEWSLETTER