PL

Rehabilitacja postcovidowa z rzetelną wyceną w programie realizowanym na Mazowszu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ogłosił konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r. Program przygotowany był przez ekspertów Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Na realizację programu przeznaczono 2 mln złotych.

CEL PROGRAMU

Celem głównym programu jest uzyskanie poprawy w każdym z obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie w okresie jego realizacji.

W ramach oceny uwzględniane będą następujące obszary:

  • tolerancja wysiłku fizycznego,
  • natężenie występowania duszności,
  • natężenie występowania przewlekłego zmęczenia,
  • natężenie występowania lęku / zaburzeń nastroju,
  • sprawność fizyczna,
  • wiedza w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19.

Program zakłada przeprowadzenie interwencji edukacyjnej oraz terapeutycznej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej lub domowej.

Program powstał przy współpracy merytorycznej z Krajową Izbą Fizjoterapeutów.

KONKURS NA REALIZATORÓW

W porównaniu do programu finansowanego przez NFZ, niniejszy program jest:

  • adekwatnie wyceniony
  • dopuszcza praktyki do realizowania rehabilitacji postcovidowej.

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 749/229/21 z dnia 17 maja 2021 r. ogłasza konkurs ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r., w ramach którego można składać oferty od 19 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.

Oferentem mogą być:

  • podmioty wykonujące działalność leczniczą w myśl ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

lub

  • podmioty, których partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku złożenia oferty w partnerstwie, świadczenia zdrowotne wykonuje tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są podmioty posiadające w swojej strukturze kody resortowe: 1310 lub 2146 lub kod rodzaju praktyki zawodowej: 93 lub 95 lub 97 lub 98.

Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Prac Komisji Konkursowej

Wzór formularza ofertowego

Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19

Więcej informacji:

NEWSLETTER