Ogłoszono warunki prowadzenia świadczenia z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w trybie stacjonarnym.

W związku z wdrożeniem programu rehabilitacji postcovidowej w warunkach stacjonarnych utworzono nowe produkty rozliczeniowe:

 • nr 99.05.0501 Rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19 w  podmiocie leczniczym będącym zakładem lecznictwa uzdrowiskowego o wartości 188 zł.
 • nr 99.05.0502 Rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po  przebytej chorobie COVID- 19 w  podmiocie realizującym rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym o wartości 188 zł.

Rekomendowany Program kompleksowej rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:

 1. kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 3. inhalacje indywidualne (solankowe – haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia;
 4. terenoterapię, treningi marszowe;
 5. balneoterapię – według indywidualnych wskazań, w tym:
  • wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe
  • i/lub gazowe kąpiele CO₂
  • i/lub okłady z pasty borowinowej;
 6. masaż – według indywidualnych wskazań;
 7. hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;
 8. treningi relaksacyjne;
 9. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
 10. leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;
 11. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi zorganizowanie i finansowanie rehabilitacji leczniczej ukierunkowanej dla specyficznych potrzeb zdrowotnych pacjentów po  przebytej chorobie COVID – 19, a w szczególności ze zmniejszeniem wydolności fizycznej i oddechowej.

Świadczenia będą mogły być realizowane wyłącznie przez podmioty udzielające świadczeń rehabilitacyjnych lub uzdrowiskowych, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i spełniające wymagania określone w opisie programu.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 63/2021/DSOZ z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniającym  zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19