PL

Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej możliwa od 4 sierpnia.

W dniu 24 lipca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1292).

Rozporządzenie przewiduje zniesienie z dniem 4 sierpnia 2020 r. czasowego ograniczenia wykonywania działalności leczniczej polegającego na zaprzestaniu udzielania świadczeń w ramach prewencji rentowej. Ograniczenie polegało na całkowitym zakazie wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Warunek obowiązuje do odwołania.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego osoba uprawniona została skierowana na rehabilitację leczniczą.

Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla osób uprawnionych są finansowane ze środków publicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: dziennikustaw.gov.pl/D2020000129201.pdf

NEWSLETTER