Rehabilitacja lecznicza w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Dla zainteresowanych informujemy, że w dniu 15 marca 2017 roku Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie:

  • LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
  • FIZJOTERAPIA DOMOWA

Szczegóły znaleźć można pod adresem: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/12584/