PL

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2017 – ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2017
REHABILITACJA LECZNICZA
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, w zakresie:

LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

Więcej informacji na: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/12765/

NEWSLETTER