PL

Przewodniczący OZZ Pracowników Fizjoterapii odrzuca zaproszenie Prezesa KRF na spotkanie 23.10

23 października 2019 r. odbędzie się spotkanie organizacji związkowych, zrzeszających pracowników fizjoterapii z przedstawicielami KIF.

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska, zgłoszenie akceptowanych przez wszystkich postulatów oraz ustalenie strategii działania. Uważamy, że nasze środowisko może uporać się z problemem niskich zarobków, wciąż niejasno interpretowanych i niejednorodnie rozumianych kompetencji wyłącznie w drodze szeroko zakrojonej współpracy i dialogu, przemawiając jednym głosem w negocjacjach z Ministrem Zdrowia, NFZ czy innymi decydentami. Dlatego z żalem przyjęliśmy decyzję Pana Tomasza Dybka, przewodniczącego OZZ Pracowników Fizjoterapii, który odmówił udziału w spotkaniu. Odpowiadamy także na nieprawdziwe sugestie, które zostały zawarte w skierowanym do nas piśmie. Mamy nadzieję, że najbliższe spotkanie pomoże nam w wypracowaniu bardziej skutecznych niż dotychczas stosowane i zaakceptowanych przez wszystkie strony metod działania, których celem nadrzędnym jest poprawa sytuacji polskiego fizjoterapeuty i fizjoterapii w naszym kraju.

Wielka szkoda, że odbędzie się ono bez przedstawicieli OZZPF.

 

odpowiedz do OZZPF_22.10.2019

 

Treść pisma przewodniczącego OZZPF

Pismo_KIF_17_pazdzernika
NEWSLETTER