PL

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego o przyszłości samorządów zawodowych.

16 listopada 2022 r. w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Zawodów Zaufania Publicznego „Zawody Zaufania Publicznego jako istotny element struktury państwa”. Krajowa Izba Fizjoterapeutów, jako współorganizator, miała przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. KIF reprezentowała Beata Bruczyńska, Koordynator Wojewódzki KRF z Wielkopolski.

Podczas całodziennego wydarzenia dyskutowano, jakie społeczne znaczenie mają zawody zaufania publicznego oraz jaka jest ich obecna sytuacja. Wyrażono też zaniepokojenie zamierzeniami władz centralnych dotyczącymi zmian w funkcjonowaniu samorządów.

Zawody zaufania publicznego czyli m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, architekci, czy inżynierowie budownictwa. Zawody te mają szczególnie znaczenie dla funkcjonowania państwa i pomocy obywatelom we wszystkich cywilizowanych państwach.  Profesje te, ze względu na charakter świadczonych usług wymagają spełnienia szeregu istotnych wymogów związanych z odpowiednim wykształceniem, egzaminami i kwalifikacjami, a także etyką i dochowaniem tajemnicy zawodowej o zdrowiu, majątku, czy innych poufnych sprawach swoich pacjentów i klientów. Bo każdy z nas chciałby, aby zajmowali się nim profesjonaliści i aby jego tajemnice były bezpieczne.

Konferencja zorganizowana została przez jednostki samorządów zawodowych, działające w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Do Porozumienia należą: Wielkopolska Izba Adwokacka, Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Komornicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Lekarska, Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu, Izba Notarialna w Poznaniu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Okręg Wielkopolski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia. (link – http://www.oipip-poznan.pl/wydarzenia/zawody-zaufania-publicznego-jako-istotny-element-struktury-panstwa-konferencja-wielkopolskiego-porozumienia-samorzadow-zawodow-zaufania-publicznego/).

Dostępny jest też zapis konferencji.

Link – https://www.youtube.com/watch?v=ARjz7knpctY

NEWSLETTER