PL

Przedstawiciele KIF uczestniczyli w III Ogólnopolskiej Konferencji Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej

Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła patronatem honorowym III Ogólnopolską Konferencję Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej, która odbyła się w Warszawie, w dniach 30.09 – 01.10.2022 roku. Wydarzenie zorganizowała Polska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej. Na zaproszenie prof. zw. dr. hab n. med. Marka Jóźwiaka w wydarzeniu z ramienia KIF wzięli udział: dr Tomasz Dybek – Prezes KRF, Anna Frydrychowicz – Członek KRF z województwa wielkopolskiego oraz Beata Bruczyńska – Koordynator Wojewódzki z Wielkopolski.

W agendzie konferencji znalazły się zagadnienia związane z optymalizacją rozwoju ruchowego i psychicznego dzieci i młodzieży, borykającej się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Oto lista najważniejszych tematów, jakimi zajmowano się podczas wydarzenia:

– poprawa funkcji kończyny górnej

– ochrona stawu biodrowego

– zapobieganie wtórnym deformacjom kostno-stawowym

– stymulowanie rozwoju ruchowego

– robotyka i nowe technologie

– pokonywanie przeciwności.

W czasie 5 głównych sesji plenarnych zaprezentowano najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i terapii oraz przedstawione standardy postępowania i kierunki rozwoju. Bardzo istotną częścią konferencji była sesja dla rodziców i opiekunów.

NEWSLETTER