PL

Projekt zarządzenia dotyczącego zmian w realizacji świadczeń rehabilitacyjnych

Projekt obejmuje zniesienie obowiązkowego podpisu dla świadczeń fizjoterapii w ambulatorium, wprowadzenie obowiązkowej wizyty fizjoterapeutycznej na początku i końcu cyklu, a także zmienia terminy składania wniosków o przedłużenie rehabilitacji.

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Link: Projekty zarządzeń / Zarządzenia Prezesa / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Proponowane zmiany:

  1. Dokumentacja w ambulatorium bez podpisu pacjenta

Projekt przewiduje zniesienie obowiązku składania przez świadczeniobiorców podpisów w dokumentacji medycznej jako potwierdzenia realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, świadczeniach realizowanych w oddziałach dziennych. Ze względu na to, że utrzymano obowiązek uzyskania podpisu pacjenta w rehabilitacji domowej, Krajowa Izba Fizjoterapeutów zgłosi kolejny raz propozycję zastosowania jednolitego rozwiązania w tym zakresie także w fizjoterapii domowej.

  1. Obowiązkowa wizyta fizjoterapeutyczna na początku i końcu cyklu

Kolejna proponowana zmiana zmienia dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 9.

Obecne brzmienie:

„9. Produkt rozliczeniowy – wizyta fizjoterapeutyczna – jest realizowana na początku i na końcu danego cyklu zabiegów, z zastrzeżeniem, że fizjoterapeuta uzna, że nieprzeprowadzenie tej wizyty nie wpłynie na prawidłowość udzielonego świadczenia.”

Propozycja nowej treści:

„9. Produkt rozliczeniowy – wizyta fizjoterapeutyczna – jest realizowana na początku i na końcu danego cyklu zabiegów.”

KIF wielokrotnie postulowała wprowadzenie takiego obowiązku. Pozwala to ocenić postępy pacjenta oraz jest miernikiem skuteczności przeprowadzonej fizjoterapii.

  1. Przedłużenie rehabilitacji zgłaszane na 7 dni roboczych przed końcem

To zmiana istotna dla świadczeniodawców: wnioski o przedłużanie rehabilitacji mają być przekazywane do OW NFZ nie później niż 7 dni roboczych przed końcem czasu trwania rehabilitacji. Obecnie jest to 7 dni kalendarzowych.

  1. Zmiana taryfy świadczeń dla chorych ze śpiączką

Projekt dostosowuje taryfę świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorych ze śpiączką (ICD-10 R40.2) do zaproponowanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) (obwieszczenie z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).

KIF z aprobatą przyjmuje kierunek zmian w taryfikacji i oczekuje na podobne zmiany w pozostałych zakresach świadczeń w rehabilitacji leczniczej.

Nowe przepisy będą stosowane do rozliczania świadczeń od dnia 1 września 2021 r., a ich wejście w życie nastąpi 30 dni od dnia podpisania zarządzenia

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu można przekazać w terminie 14 dni od dnia publikacji projektu zarządzenia na adres e-mail: [email protected] z dopiskiem REH.

Poniżej prezentujemy odpowiedź NFZ dot. utrzymania obowiązku uzyskania podpisu pacjenta w rehabilitacji domowej.

pismoNFZ
NEWSLETTER