Zespół kierowany przez dr hab. Joannę Golec prof. AWF rozpoczął projekt badawczy pt.: „Uogólnione zaburzenia lękowe, stres oraz wypalenie zawodowe w okresie pandemii COVID-19 wśród pracowników ochrony zdrowia.”

Projekt ten dofinansowano z funduszu badań statutowych – utrzymanie potencjału badawczego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie i jest on zarejestrowany pod nr 248/BS/KRK/2020.

Badanie skierowane jest do pracowników służby zdrowia (także fizjoterapeutów), czynnych zawodowo w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) i składa się z 2 ankiet

Ankieta - część 1

Ankieta - część 2

Celem badania jest analiza potencjalnych czynników ryzyka i odporności na rozwój objawów stresu oraz skutków obciążenia psychofizycznego pracowników ochrony zdrowia podczas pandemii. Grupę docelową stanowią pracownicy ochrony zdrowia będący w grupie podwyższonego ryzyka zachorowań na COVID-19. Badanie ma na celu ukazanie sytuacji w Polsce oraz innych krajach, dzięki czemu możliwe będzie porównanie danych oraz wyciągniecie wniosków na temat istotnych czynników lokalnych.

Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Ankiety można wypełniać do końca maja 2021. Zachęcamy wszystkich fizjoterapeutów do uczestnictwa w badaniu!