Katedra Geriatrii Collegium Medicum UMK rozpoczęła projekt badawczy związany z ogólnopolską charakterystyką pracowników ochrony zdrowia.

Badanie obejmuje określenie przejawianych postaw, poziomu empatii oraz innych zmiennych obrazujących Nas jako medyków.
Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy (KB 83/2021), a projekt jest częścią badań statutowych Katedry Geriatrii UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy.

ANKIETA

Przedstawiony projekt dotyczy pracowników ochrony zdrowia, w tym fizjoterapeutów, dlatego Krajowa Izba Fizjoterapeutów bierze udział w rozpowszechnieniu ankiet wśród członków samorządu.

Badanie jest anonimowe, a odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Ankiety można wypełniać do końca września 2021. Zachęcamy wszystkich fizjoterapeutów do uczestnictwa w badaniu!