PL

Profesor Jan Szczegielniak pełnomocnikiem do spraw rehabilitacji leczniczej po COVID-19

10 stycznia 2022 r. minister zdrowia powołał pełnomocnika do spraw rehabilitacji leczniczej po COVID-19. Został nim prof. Jan Szczegielniak, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii. Informuje o tym zarządzenie, które ukazało się na stronach Ministerstwa Zdrowia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/2/

Prof. Jan Szczegielniak jest specjalistą fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej oraz członkiem Krajowej Rady Fzijoterapeutów. Koordynuje także program rehabilitacji pocovidowej, który  realizowany jest w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA im. św. Jana Pawła II w Głuchołazach.

Do najważniejszych zadań pełnomocnika należą:

  • ocena w zakresie efektywności klinicznej programów z zakresu rehabilitacji leczniczej po chorobie COVID-19. Chodzi o ocenę programów pilotażowych dotyczących fizjoterapii zarówno szpitalnej, ambulatoryjnej i w uzdrowiskach;
  • inicjowanie zmian zasad realizacji rehabilitacji leczniczej po chorobie COVID-19 oraz uzgadnianie koncepcji i opiniowanie projektów strategicznych dokumentów rządowych;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra zdrowia.

Pełnomocnik ma również przedstawiać ministrowi zdrowia analizy, oceny i wnioski związane z realizacją zadań dotyczących rehabilitacji pocovidowej, a także prezentować własne propozycje rozwiązań i działań w tym zakresie, w tym propozycje dotyczące zmiany poleceń ministra zdrowia. Do jego zadań należy również opracowywanie nowych programów rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19.

Z okazji nominacji Prezes KRF wystosował do prof. Jana Szczegielniaka list gratulacyjny.

Zobacz list gratulacyjny

NEWSLETTER