PL

Prezydium KIF bierze udział w rozmowach na temat wzrostu wynagrodzeń m. in. fizjoterapeutów

Temat wynagrodzeń fizjoterapeutów jest palącym problem od wielu lat. Krajowa Izba Fizjoterapeutów od początku swojego istnienia apeluje do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o zmiany w tym zakresie. Zaproponowaliśmy szereg pomysłów, niestety wciąż brak zadowalających nas rozwiązań.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów bierze aktywny udział w posiedzeniach doraźnego zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Najbliższe spotkania zespołu poświęcone są kwestiom wynagrodzeń. Jak zapowiedział Adam Niedzielski – minister zdrowia, wzrosty wynagrodzeń zawodów medycznych powinny być realizowane nie tylko w oparciu o obowiązujące dzisiaj wskaźniki, ale muszą być powiązane i skorelowane ze wzrostem ogólnych nakładów na ochronę zdrowia. Celem zmian ma być także uporządkowanie i uproszczenie systemu wynagradzania, czyli minimalizacja dodatkowych składników i dodatków. Ważnym elementem ma być zagwarantowanie prawne wysokości zarobków i zaplanowanie ścieżek rozwoju zawodowego oraz wynagradzania w dłuższej perspektywie. Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wskazał, iż część przedstawicieli profesji medycznych została pominięta przy podwyżkach, a więc teraz te grupy powinny je dostać. W spotkaniu uczestniczyli również Bernard Waśko – wiceprezes NFZ oraz Roman Topór-Mądry – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na pierwszym spotkaniu zespołu KIF reprezentował Maciej Krawczyk – prezes KRF, zaś w kolejnych uczestniczy Tomasz Niewiadomski – wiceprezes KRF.

Mamy nadzieję, że współpraca i komunikacja na linii Ministerstwo Zdrowia, Rada Dialogu Społecznego oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych przyniesienie zmiany w postaci oczekiwanych wzrostów wynagrodzeń.

NEWSLETTER