W dniu 12.01.2023 roku na Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu odbyła się Rada Wydziału Fizjoterapii, w której, na zaproszenie Dziekan Wydziału Fizjoterapii prof. dr hab. Anny Skrzek, uczestniczył Prezes KRF dr Tomasz Dybek oraz koordynator województwa dolnośląskiego dr Marzena Kobylańska.

W radzie uczestniczyli:

  • Prodziekan ds. Nauczania prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura,
  • Prodziekan ds. Studenckich dr Dorota Wójtowicz,
  • Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszka Pisula-Lewandowska,
  • członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów profesor AWF Wrocław Krzysztof Kassolik,
  • kierownicy zakładów oraz
  • przedstawiciele studentów.

Prezes KRF przedstawił sprawozdanie z działania naszego samorządu, zaprezentował nowy projekt szkoleniowy FIZJA, podkreślił rolę współpracy z uczelniami oraz kontakty ze studentami, jako filar budowania silnego samorządu.

W trakcie Rady odbyła się również uroczystość gratulacyjna w związku z nadaniem przez Prezydenta RP tytułu profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu dr hab. Joannie Szczepańskiej-Gieracha oraz profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej dr hab. Katarzynie Kisiel-Sajewicz.

Spotkanie podsumowały pytania i dyskusja.