PL

Pracodawcy RP

18 grudnia Prezes KRF Maciej Krawczyk spotkał się z Prezydentem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej panem Andrzejem Malinowskim. “Pracodawcy RP” są największą tego typu organizacją skupiającą w sumie około 19 tysięcy podmiotów zatrudniających łącznie ok. 5 mln pracowników.
Podczas spotkania omówiono między innymi aktywne włączenie się samorządu zawodowego fizjoterapeutów w proces dialogu pomiędzy płatnikiem a świadczeniodawcami usług medycznych. Podjęto także wstępną decyzję o wspólnym tworzeniu i wdrażaniu programów  profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa w miejscach pracy.
NEWSLETTER