PL

Praca w warunkach szczególnych – emerytury pomostowe i rekompensaty dla fizjoterapeutów.

W związku z napływającymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów informacjami dotyczącymi luki prawnej w zakresie nieuwzględniania w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924) pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300 MHz jako pracy w warunkach szczególnych, a w konsekwencji pozbawienie fizjoterapeutów pracujących przy takich urządzeniach prawa do emerytury wcześniejszej (pomostowej) oraz w przyszłości do rekompensat, Prezes KRF zwrócił się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o usunięcie tej luki.

Pismo dr hab. n. med. Macieja Krawczyka – Prezesa KRF do Pani Marleny Maląg – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

NEWSLETTER