PL

Poszukiwane centrum rehabilitacji z Polski do współudziału w projekcie AAL Call 2020

Twórcy platformy do telerehabilitacji z duńskiego Aarhus poszukują partnera z Polski do współudziału w projekcie AAL Call 2020.

AAL Call 2020 jest częścią programu „Aktywne i wspierane życie” (program AAL), który został zatwierdzony w maju 2014 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W ramach programu AAL ogłoszono w lutym 2020 r. nowe zaproszenie do składania wniosków do programu: „Zdrowe starzenie się dzięki wsparciu rozwiązań cyfrowych”. Projekt ma na celu wspieranie innowacyjnych, międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów współpracy w zakresie telerehabilitacji. Więcej na temat programu: http://www.aal-europe.eu/.

Fizjoterapeuci z Danii poszukują centrum rehabilitacji w Polsce, które chciałoby uczestniczyć jako partner w aplikacji do projektu AAL Małe Projekty Współpracy (‘Small collaborative Projects’) w ramach projektu AAL (http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/). Projekt badawczy ma na celu zaangażowanie pacjentów w dostosowanie aplikacji do ich potrzeb, wdrożenie jej i przetestowanie narzędzia w badaniu klinicznym.

Do zgłaszania się zaproszone są centra rehabilitacji z Polski, które prowadzą stacjonarne oddziały rehabilitacji, na których przebywają przede wszystkim pacjenci powyżej 50 roku życia ze schorzeniami krążeniowo – oddechowymi.

Start projektu: początek 2021 roku

Czas trwania projektu: do 9 miesięcy

Możliwość dofinansowania: do 100 000 Euro

Termin zgłaszania się zainteresowanego partnera: do 6 kwietnia 2020 roku

Termin składania wniosków do programu: do 22 maja 2020 roku

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy bezpośrednio do partnera składającego wniosek: José Cerdán de las Heras, PT, doktorant Aarhus University Hospital,  [email protected].

Informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie bierze udziału w procesie rekrutacyjnym partnerów i nie ponosi odpowiedzialności za ich wybór.

NEWSLETTER