Dnia 29.09.2023 r., w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyło się posiedzenie Rady OW NFZ. W posiedzeniu uczestniczyli, jako obserwatorzy z ramienia KIF, członkowie KRF – Małgorzata Mariańska i Tomasz Maciążek. 

Podczas posiedzenia przedstawiono analizę skarg i wniosków za III kwartał. Tylko 8 skarg dotyczyło zakresów rehabilitacji leczniczej, większość z nich była niezasadna. Pacjenci w większości mieli zastrzeżenia do leczenia uzdrowiskowego, a szczególnie do bazy noclegowo-żywieniowej. Nie zgłoszono skarg dotyczących udzielanych świadczeń fizjoterapeutycznych. 

W wolnych wnioskach, członkowie pytali m.in. o termin powołania konsultanta wojewódzkiego ds. fizjoterapii w województwie zachodniopomorskim. Pytanie to zostało skierowane do dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. 

Zadawano również pytania odnośnie zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu fizjoterapii we wszystkich gminach województwa – tzw. „białe plamy”. Pytano również o rozliczenia nadwykonań w rehabilitacji leczniczej za III kwartał. 

Członkowie KRF, uczestniczący na posiedzeniu NFZ, wyrazili chęć współpracy w przyszłych inicjatywach Funduszu i Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego mających na celu promowanie fizjoterapii wśród pacjentów. Wyrazili również chęć pomocy we wsparciu działań prowadzonych przez Urząd Wojewódzki mających na celu promowanie fizjoterapii i zdrowego stylu życia.