PL

Posiedzenie Rady NFZ w Białymstoku

W dniu 11 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

Na spotkaniu, w którym uczestniczył jako obserwator Maciej Bogdan, koordynator wojewódzki KRF woj. podlaskiego, poruszono następujące kwestie:

  • wyrażono opinię w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora POW NFZ;
  • dokonano okresowej analizy skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NWZ w IV kwartale 2023 roku;
  • poinformowano o wykonaniu planu finansowego POW NFZ za 2023 rok;
  • podjęto analizę i ocenę danych dotyczących prowadzonych przez świadczeniodawców list oczekujących, w tym liczby osób oczekujących, średniego czasu oczekiwania i pierwszego wolnego terminu udzielania świadczenia;
  • omówiono wykonanie planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2023.
NEWSLETTER