PL

Podsumowanie projektu PRO-EBP podczas międzynarodowej konferencji w AWF w Białej Podlaskiej.

W dniach 18-19 marca 2022 r. w Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Evidence-Based Physiotherapy Practice w Polsce. Podsumowanie projektu PRO-EBP- mapa drogowa”. Wśród prelegentów i członków Komitetu Naukowego znaleźli się wybitni eksperci z kraju i zagranicy. Głównymi inicjatorami wydarzenia byli dr hab. prof. AWF Maciej Płaszewski (AWF Biała Podlaska) oraz dr Zbigniew Wroński (Krajowa Izba Fizjoterapeutów). Konferencję swoją obecnością zaszczycili także prof. dr hab. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.:

  • dr hab. Małgorzata Bała, Kierownik Ośrodka Przeglądów Systematycznych Cochrane Poland, Kierownik Zakładu Higieny i Dietetyki oraz pełniąca obowiązki Kierownika Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,
  • dr Tracy Bury, reprezentująca World Physiotherapy, jedna z prekursorek EBP w fizjoterapii,
  • Miloslav Klugar i prof. Jitka Klugarova, reprezentujący Joanna Briggs Institute Centre of Excellence, Czech National Centre for Evidence-Based Healthcare and Knowledge Translation oraz GRADE Centre,
  • dr Mark Elkins z University of Sydney, dyrektor PEDro, który przedstawił najnowsze statystyki dotyczące korzystania z bazy, nowe możliwości platformy oraz korzyści wynikające z polskiej wersji PEDro.

Konferencja odbyła się w formule hybrydowej. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień dotyczących zasad i możliwości wdrożenia Evidence Based Physiotherapy do codziennej praktyki oraz prezentacji ciekawych aktualnie prowadzonych projektów naukowych. Studenci podzielili się doświadczeniami związanymi z udziałem w Kongresie Regionu Europejskiego World Physiotherapy oraz aktywnością w tworzeniu platformy PEDro i Students 4 Best Evidence. Przedstawiono także omówienia międzynarodowych wytycznych praktyki fizjoterapeutycznej, które zostały opracowane w ramach projektu PRO-EBP. Omówienia te (łącznie jest ich 30) znajdują się tutaj: https://pro-ebp.awf-bp.edu.pl/narzedzia-ebp/

Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła patronat nad wydarzeniem.

Cały program konferencji dostępny jest pod adresem: https://kif.info.pl/file/2022/03/program_konferencji_online_9.03.pdf

Konferencja jest jednym z efektów projektu realizowanego i dofinansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki, SONP/SP/461408/2020.

Więcej informacji na temat projektu PRO-EBP, którego KIF jest partnerem można znaleźć na:

stronie internetowej: https://pro-ebp.awf-bp.edu.pl oraz na profilu projektu na

Facebooku: https://www.facebook.com/proebp/

Pełna relacja i prezentacje z konferencji

NEWSLETTER