PL

Pismo Prezesa KRF do MZ w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty z dnia 16.06.2017r.