PL

Pierwsze Posiedzenie Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Realizowanej w Zakładach Opieki Zdrowotnej

22 listopada 2017 r. w siedzibie Biura KIF odbyło się pierwsze spotkanie robocze Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Realizowanej w ZOZ.
Powołania do prac w zespole z rąk Wiceprezesa KRF Jacka Koszeli odebrali:
– Ewa Rakowicz
– Elżbieta Juszczak
– Robert Włodarczyk
– Michał Rau
– Marek Rajkiewicz
– Grzegorz Zyzek
Na przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Robert Włodarczyk.

NEWSLETTER