PL

Panel dyskusyjny World Physiotherapy „Izby terapeutów – międzynarodowa wymiana doświadczeń” z udziałem KIF.

Niemcy są państwem z najliczniejszą w Europie grupą fizjoterapeutów. Osób wykonujących ten zawód jest tam już ponad 200 tysięcy, a mimo to fizjoterapeuci za naszą zachodnią granicą zmagają się z szeregiem wyzwań. Główne tematy, które są aktualnie szeroko dyskutowane to m. in. potrzeba reformy procesu kształcenia fizjoterapeutów, zwiększenie samodzielności zawodowej czy rozwój kompetencji. W Niemczech już od lat trwa także dyskusja na temat reorganizacji istniejących stowarzyszeń i utworzenia izby, a więc samorządu zawodowego, który reprezentowałby wszystkich bez wyjątku fizjoterapeutów. Zdania na ten temat są podzielone, a intensywne rozmowy toczą się na różnych szczeblach.

Podczas odbywających się w dniach 24-26 marca br. targów branżowych Therapie Leipzig, jednych z największych targów rehabilitacyjnych w Niemczech, World Physiotherapy zorganizowała specjalny panel dyskusyjny „Izby terapeutów – międzynarodowa wymiana doświadczeń”, którego celem była wymiana opinii i doświadczeń związanych z regulacją zawodu fizjoterapeuty i funkcjonowaniem izb zawodowych w Niemczech, Austrii i Polsce. Dyskusję moderowała Birgit Müller-Winkler, senior professional adviser (World Physiotherapy) a pośród zaproszonych prelegentek znalazły się:

  • Ute Repschläger, przewodnicząca stowarzyszenia niezależnych fizjoterapeutów (IFK-Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten);
  • Gabriele Hanne-Behnke, przedstawicielka największego niemieckiego stowarzyszenia fizjoterapeutów Physio Deutschland (ZVK-Deutscher Verband für Physiotherapie);
  • Sylvia Harms, przewodnicząca stowarzyszenia na rzecz utworzenia izby (Initiative Therapeutenkammer);
  • Constance Schlegl, prezes największego austriackiego stowarzyszenia fizjoterapeutów (Physio Austria)
  • Weronika Krzepkowska, przedstawicielka Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Po krótkim wprowadzeniu do tematu dyskusji jako pierwsza zabrała głos przedstawicielka KIF. Weronika Krzepkowska opisała drogę prowadzącą do powstania KIF, a nastepnie odpowiedziała na liczne pytania dotyczące funkcjonowania samorządu w Polsce, sytuacji widzianej z perspektywy fizjoterapeutów i pacjentów czy głosów wsparcia i krytyki. Constance Schlegl opowiadała o aktualnej sytuacji w Austrii, niedawno utworzonym krajowym rejestrze terapeutów, a także o argumentach za i przeciw powołaniu izby. Na temat konieczności powołania izby w Niemczech, zmianach i korzyściach dla pacjentów wypowiadała się Sylvia Harms. Krytyczne stanowisko przedstawiła natomiast Ute Repschläger, podkreślając różnorodność problemów oraz potrzeb fizjoterapeutów w Niemczech. Jako ostatnia głos zabrała Gabriele Hanne-Behnke, podkreślając zasadność utworzenia izby i pozytywnych skutków dla rozwoju zawodu fizjoterapeuty oraz opieki nad pacjentem. Panel zwieńczyła sesja pytań i odpowiedzi od słuchaczy.

Jest nam niezmiernie miło, że KIF miała okazję po raz kolejny być przykładem dobrej praktyki na arenie międzynarodowej. Będziemy śledzili dalsze działania naszych koleżanek i kolegów w Niemczech i trzymamy kciuki za pozytywne zmiany.

Dowiedz się więcej na temat zawodu fizjoterapeuty w Niemczech: https://world.physio/membership/germany

Dowiedz się więcej na temat zawodu fizjoterapeuty w Austrii: https://world.physio/membership/austria

NEWSLETTER