PL

Ogólnopolskie Porozumienie Świadczeniodawców Fizjoterapia Plus wybrało władze

Michał Śliwiński został pierwszym przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Świadczeniodawców Fizjoterapia Plus (OPŚ Fizjoterapia Plus), zaś wiceprzewodniczącą Adrianna Szuflicka.

Michał Śliwiński ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku rehabilitacja oraz jest absolwentem zarządzania w ochronie zdrowia w Akademii Medycznej i w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zna pracę fizjoterapeuty w praktyce i posiada doświadczenie w zarządzaniu podmiotami w ochronie zdrowia oraz kontraktowaniu z publicznym płatnikiem. W pierwszych latach po studiach pracował w szpitalu. Specjalizował się w fizjoterapii pediatrycznej. Następnie przez ponad 5 lat prowadził poradnię rehabilitacyjną w NZOZ w Koninie, a od 2015 r. prowadzi własny podmiot: przychodnię rehabilitacyjną. Nie boi się prezentować własnego zdania: przedstawiał je m.in. na Senackiej Komisji Zdrowia oraz w licznych wywiadach dla mediów.

Adrianna Szuflicka posiada 16-letnie doświadczenie w pracy w sektorze ochrony zdrowia. Dzięki przejściu przez wszystkie etapy kariery zawodowej pozyskała specjalistyczną i unikalną wiedzę. Nauczyła się również budować efektywne zespoły oraz zarządzać działalnością leczniczą. Obecnie reprezentuje Akademickie Centrum Medyczne Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Kieruje jego działalnością od pierwszych miesięcy funkcjonowania. Dzisiaj Centrum to 4 ośrodki rehabilitacji dziennej, fizjoterapia ambulatoryjna oraz domowa w 2 lokalizacjach. Posiada duże doświadczenie w pracy z administracją, m.in. z NFZ i AOTMiT. Współpracuje również z Pracodawcami RP i jako ekspert wypowiada się na posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia (Rada Dialogu Społecznego).

Władze stawiają sobie ambitne cele. – Dla mnie priorytetem jest doprowadzenie do partnerskich relacji na linii świadczeniodawca – NFZ i MZ. Podkreślam: nie bardziej partnerskich, tylko po prostu partnerskich. Partnerstwo musi dotyczyć zarówno aspektu finansowego kontraktowania jak i sposobu jego realizacji. Mam nadzieję, że jako Porozumienie będziemy aktywnie działać na rzecz poprawy jakości i standardów w tym zakresie. Musimy wzmacniać polską fizjoterapię. – powiedział Michał Śliwiński.

Chciałabym, aby Porozumienie dążyło do osiągnięcia satysfakcjonującego konsensusu ponad podziałami. Każdy z nas ma inną rolę i inne priorytety, ale w gruncie rzeczy mamy wspólny cel, o którym czasem w sporze tak łatwo zapomnieć – pomoc pacjentom. I to nas łączy. Gdy o tym będziemy pamiętać, zarówno świadczeniodawcy, jak i NFZ czy MZ mogą mówić jednym głosem. – dodawała Adrianna Szuflicka.

Oboje zapraszają do współpracy. W każdej chwili można dołączyć do Ogólnopolskiego Porozumienia Świadczeniodawców Fizjoterapia Plus – chętnych prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]

NEWSLETTER