PL

Odpowiedź NFZ na pismo KIF w sprawie dostępu do aplikacji eZWM.

W odpowiedzi na pismo KIF dotyczące uzyskiwania dostępu do aplikacji eZWM, która umożliwia wystawianie zleceń na wyroby medyczne w ramach praktyki fizjoterapeutycznej, otrzymaliśmy w dniu 28 lutego 2020 r. odpowiedź prezentującą oficjalne stanowisko NFZ w tej sprawie.

Z pisma wynika, że system informatyczny umożliwia praktykom fizjoterapeutycznym niebędącym świadczeniodawcami dostęp do aplikacji eZWM (ap-zz) po uzyskaniu uprawnień dostępu do Systemu Numerowania Recept (SNRL)/ Portal Personelu na zasadach określonych w zarządzeniu nr 81/2016/ DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu NFZ.

Składając wniosek o dostęp do Portalu Personelu fizjoterapeuta powinien zaznaczyć pole: “Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ bez uprawnienia do pobierania numerów recept”. Po uzyskaniu kont dostępowych do Portalu NFZ konieczne jest dodanie uprawnień do pracy w systemie eZWM.

NEWSLETTER