PL

Obchody Światowego Dnia Fizjoterapii na Podkarpaciu

Podkarpacki Oddział Terenowy Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów zorganizował szereg wydarzeń z okazji obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii. Pod hasłem „Rola fizjoterapii i fizjoterapeutów w zapobieganiu i leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów”, 8 września 2023 roku odbyły się spotkania z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnem oraz w Myczkowcach – Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Spotkanie w Krasnem poprowadziła Aneta Tama, koordynator KRF województwa podkarpackiego, a w Myczkowcach dr Renata Skalska-Izdebska oraz Remigiusz Niziankiewicz, członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. podkarpackiego.

Podczas spotkań miały miejsce pogadanki, pokazy ćwiczeń, prezentacje sprzętu ortopedycznego oraz rozdanie ulotek “Aktywny senior” i drobnych upominków. W Dziennym Domu Pomocy w Myczkowcach odbyła się dodatkowo pogadanka na temat reumatoidalnego zapalenia stawów.

W Rzeszowie, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Terenowego Biura KIF, odbył się Dzień Otwarty. Spotkanie członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów woj. podkarpackiego: Anety Tamy, Renaty Skalskiej-Izdebskiej, Remigiusza Niziankiewicza, Tomasza Mrozka i zaproszonych gości było okazją do przedstawienia raportu z rocznej działalności w regionie przez Anetę Tamę, koordynatora KRF województwa podkarpackiego. Dyskusja i odpowiedzi na pytania gości były ważnym elementem spotkania, które zakończyło się poczęstunkiem. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

NEWSLETTER