Aktualność danych w rejestrze jest istotna z wielu powodów praktycznych, ale też i wymagań prawnych. Zacznijmy od tych drugich. Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

Aktualne dane są niezbędne do wielu czynności, np. do rejestracji praktyki zawodowej, bezproblemowego otrzymywania wszelkich pism lub przesyłek od KIF (np. dokument PWZF) czy też do przypisania danej osoby do odpowiedniego okręgu wyborczego w nadchodzących wyborach.

Jest też kilka powodów praktycznych – najważniejsze z nich to:

  • szybsza i prawidłowa weryfikacja tożsamości w przypadku dopełniania formalności, a także wyjaśniania indywidualnych spraw z biurem KIF,
  • większa wiarygodność fizjoterapeuty w oczach pacjentów – miejsce pracy jest przecież widoczne w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów czy w wyszukiwarce Znajdź Fizjoterapeutę,
  • możliwość bezproblemowego zapisania się na darmowe szkolenia organizowane przez KIF oraz korzystania z oferty kart sportowych.

W związku z tym, w ostatnim czasie wdrożyliśmy na Portalu Fizjoterapeuty kilka usprawnień, które ułatwią zmianę danych. Powstała nowa zakładka “Moje dane”, w której znajdują się 2 podzakładki: “Miejsca pracy” oraz “Dane użytkownika”. W zakładce “Miejsca pracy” dodaliśmy „Typ miejsca pracy”, możliwość ustawienia domyślnego/głównego miejsca pracy oraz aktualizację danych po dokonaniu zmian w CEIDG lub GUS. Zupełną nowością jest zakładka “Dane użytkownika”, w której fizjoterapeuci znajdą swój aktualny adres zamieszkania oraz korespondencyjny, który podali KIF.

Konsekwencją wdrożenia zakładek popisanych powyżej jest rozwój sekcji “Wnioski”, w której pojawiła się możliwość złożenia elektronicznego wniosku o aktualizację adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego fizjoterapeuty. Złożone w ten sposób wnioski będą weryfikowane pod tożsamości osoby wnioskującej, a następnie trafią do rozpatrzenia przez Dział Obsługi Fizjoterapeuty. W przypadku wątpliwości DOF będzie kontaktował się z fizjoterapeutą. Z drugiej strony, fizjoterapeuta będzie widział status złożonego wniosku na swoim koncie w Portalu Fizjoterapeuty.

Zmiany w Portalu Fizjoterapeuty zostały dobrze przyjęte – zaraz po uruchomieniu nowych funkcji ponad 100 osób dokonało zmian swoich danych. Serdecznie zachęcamy do sprawdzenia aktualności danych i wypróbowania nowych rozwiązań: https://portal.kif.info.pl/