W dniu 27 maja 2023 roku pod patronatem honorowym prezesa KRF w Olsztyńskiej Szkole Wyższej odbyła się konferencja XVII Warmińsko-Mazurski Dzień Fizjoterapii. Impreza ta na trwałe wpisała się do kalendarza ważnych wydarzeń naukowych z dziedziny fizjoterapii. Tegorocznym tematem przewodnim Konferencji było omówienie problemów opieki rehabilitacji pediatrycznej. Szczególne miejsce poświęcone było zagadnieniu wczesnej interwencji fizjoterapii pediatrycznej, która może przywrócić zdrowie dzieciom i łagodzić skutki wieloletniej niepełnosprawności. W konferencji brali udział m.in. lekarze, fizjoterapeuci pediatryczni, pedagodzy specjalni, psycholodzy kliniczni pracujących na co dzień w obszarze pediatrii oraz studenci OSW.

Komitet Naukowy Konferencji stanowiło zacne grono profesorskie:

 • Prof. dr hab. Aleksander Ronikier – przewodniczący
 • Prof. dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, UM w Łodzi
 • Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
 • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Trzaska
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski
 • Prof. dr hab. Bartosz Molik
 • Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM
 • Dr hab. Agnieszka Kędra, prof. AWF
 • Assoc. Prof. PaedDr. Dagmar Pavlu CSc., Charles University in Prague

Komitet Organizacyjnym Konferencji tworzyli:

 • Dr Anna Prusik, prof. OSW – przewodnicząca
 • Dr Mateusz Worobel
 • Mgr Joanna Beczyńska

Poniżej tytuły wykładów i warsztatów:

 • Nowoczesne metody rehabilitacyjne różnych populacji
 • Przegląd możliwości rehabilitacji dziecięcej w znaczeniu ortopedycznym
 • Wady postawy ciała – skąd się biorą czy są groźne, jak je leczyć?
 • Częstość występowania oraz czynniki ryzyka bólu kręgosłupa u dzieci i młodzieży
 • Występowanie rzadkich zespołów genetycznych u dzieci potrzebą nowych rozwiązań fizjoterapii
 • Wiedza fizjoterapeutów na temat diagnostyki i fizjoterapii dzieci z uogólnioną hipermobilnością stawów
 • Pielęgnacja noworodka w systemie NDT BOBATH (warsztaty)
 • Diagnostyka postawy ciała młodzieży (warsztaty)
 • Metody rehabilitacji pocovidowej
 • Diagnostyka i leczenie skoliozy idiopatycznej – ocena wiedzy fizjoterapeutów z Polski i Republiki Czeskiej (plakat)
 • Korelacja wzorca oddechowego i dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych u dzieci i młodzieży – przegląd literatury
 • Korelacja postawy ciała, oddechu i stabilizacji u dzieci i młodzieży (warsztaty)

Czekamy na kolejny Warmińsko-Mazurski Dzień Fizjoterapii, który odbędzie się już za rok.