PL

Nie tylko KIF zauważa problemy polskiej fizjoterapii

W barometrze przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 roku prognozowany jest deficyt w czterech zawodach w branży medyczno-opiekuńczej – wśród lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. Rosnące zapotrzebowanie na przedstawicieli wyżej wymienionych zawodów to m.in. efekt procesu szybko starzejącego się społeczeństwa. Zapowiada się kolejny rok, w którym odczuwalne będą braki kadrowe w tych obszarach.

Największe braki personelu zgłaszają szpitale i placówki w małych powiatach, zlokalizowanych w pobliżu większych miast, do których migruje wykwalifikowana kadra, skuszona bardziej atrakcyjnymi zarobkami. Pomimo tego, że oferty pracy w tego typu profesjach rzadko trafiają do powiatowych urzędów pracy, eksperci dostrzegają problemy w rekrutacji kadr. Pracownicy we wskazanych wyżej zawodach często pracują w kilku placówkach równocześnie, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W przypadku lekarzy braki odnotowywane są w wielu specjalizacjach. Rośnie zapotrzebowanie na usługi związane fizjoterapią. Osoby w tym zawodzie często decydują się na założenie własnej działalności, bardzo często z uwagi na mało atrakcyjne wynagrodzenia w placówkach publicznych.

Zapoznaj się z pełną wersją raportu - Barometr zawodów 2020

NEWSLETTER