PL

NFZ Rzeszów – Ogłoszenie postępowania konkursowego

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

REHABILITACJA LECZNICZA
https://www.nfz-rzeszow.pl/…/ogloszenie-postepowan-konkurs…/

NEWSLETTER