W dniu 14 maja 2020 r. w odpowiedzi na ponowne pismo KIF z 8 maja, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił stanowisko w sprawie możliwości wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na rzecz pacjentów i personelu oddziałów rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo – leczniczych. Z pisma wynika, że dostęp ten zapewniony jest nie tylko w podmiotach leczniczych posiadających własne laboratoria diagnostyczne, ale również w ,,pozostałych placówkach medycznych”, przy zastrzeżeniu, że rozliczanie i finansowanie kosztów testów będzie następowało przez podmioty wpisane na wykaz, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny.

Poniżej prezentujemy pismo KIF i odpowiedź z NFZ.

 

Pismo_NFZ_A.Niedzielski_ test_COVID_ 08.05.20
(2020.57396.MASO)KIF_IIodpowiedźwsprawietestwCOVID-19