PL

Nasi pacjenci czekają na fizjoterapię postcovid

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Zdrowia wkrótce mają być ogłoszone szczegóły powszechnego programu fizjoterapii postcovidowej. Krajowa Izba Fizjoterapeutów stworzyła program fizjoterapii postcovidowej ambulatoryjnej i domowej, który przekazała Ministerstwu Zdrowia.

Celem programu Krajowej Izby Fizjoterapeutów jest:

  • ograniczenie skutków zdrowotnych spowodowanych biologicznymi czynnikami szkodliwymi;
  • wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19;
  • przeciwdziałanie skutkom następstw choroby takich jak: niezdolność do pracy, obniżenie jakości życia, przedwczesny zgon (dotyczy chorych po ciężkim przebiegu COVID-19).

Skutki zakażenia COVID-19 dotykają niestety wielu narządów i układów w organizmie człowieka. Niezmiernie ważne jest, aby wsparcie fizjoterapeuty było indywidualnie dostosowane do potrzeb i możliwości każdego pacjenta.

Program przygotowany przez ekspertów KIF, oparty o doniesienia naukowe, obserwacje kliniczne skutków zakażenia COVID-19 oraz aktualną wiedzę medyczną o funkcjonowaniu człowieka, zakłada:

  • indywidualne podejście do potrzeb każdego pacjenta;
  • powszechność: łatwy dostęp bez skierowania na podstawie udokumentowanego przebiegu zarażenia koronawirusem i możliwość realizacji głównie przez praktyki fizjoterapeutyczne, które są rozproszone w całym kraju, a przez to zlokalizowane „blisko pacjenta”. Realizacja programu nie wymaga posiadania rozbudowanej infrastruktury do fizykoterapii.

Tylko spełnienie tych dwóch założeń łącznie daje szansę na sukces programu i zbudowanie pozytywnych efektów dla społeczeństwa. Konieczne jest wprowadzenie skutecznego i efektywnego kosztowo programu opieki dla pacjentów post covid, którzy zostali wypisani ze szpitala. Światowa praktyka pokazuje, że w tym celu nie jest potrzebne zaplecze w postaci sprzętu do fizykoterapii. Istotna jest łatwość dostępu pacjenta, zarówno w możliwości szybkiego uzyskania konsultacji, jak i bliskiego w znaczeniu odległości od miejsca zamieszkania.

Indywidualne podejście do pacjenta obejmuje:

  • wywiad medyczny: przebieg zakażenia, inne dolegliwości i schorzenia;
  • badanie fizjoterapeutyczne, na które składa się m.in. pomiar ciśnienia, saturacji, wydolności, określenie poziomu funkcjonowania, itd.
  • przygotowanie indywidualnego planu ćwiczeń. Fizjoterapeuta realizuje program wspólnie z pacjentem, udziela instruktażu i wskazówek do pracy indywidualnej, monitoruje postępy. W razie potrzeby dokonuje korekty planu terapii.

Skutki pandemii możemy odczuwać jako społeczeństwo przez wiele kolejnych dziesięcioleci. Mamy nadzieję, iż wkrótce będzie dostępny program fizjoterapii postcovidowej refundowany ze środków publicznych. To w sposób znaczący wpłynie na poziom zdrowia Polaków i ograniczy długoterminowe skutki zakażeń COVID-19. Mamy nadzieję, że zapowiadany przez Ministra Zdrowia program będzie faktycznie powszechny i będzie obejmował nie tylko opiekę rehabilitacyjną w szpitalach dla ciężej chorych, ale także opiekę ambulatoryjną i domową.

NEWSLETTER