Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił 20 marca br. konkurs na lekarską opiekę rehabilitacyjną oraz fizjoterapię ambulatoryjną. Oferty można składać do 3 kwietnia br. Rozstrzygnięcie konkursu jest przewidywane na 14 czerwca br.

“To pierwszy po sześciu latach konkurs na rehabilitację na Mazowszu.
Poprzedni przeprowadzony w 2014 roku został unieważniony. – Zainteresowanie rehabilitacją i fizjoterapią na Mazowszu na pewno będzie bardzo duże – przewiduje dyrektor Nowak. – Trzy lata temu dostaliśmy 700 ofert, teraz może być ich nawet 800-900. Placówki muszą rzetelnie opisać w ofercie kwalifikacje swoich pracowników, posiadany sprzęt, kompleksowość opieki – podkreśla dyrektor Funduszu. – Chodzi o to, by komisja konkursowa rozpatrująca oferty mogła wybrać faktycznie najlepszego realizatora. W porównaniu z poprzednimi konkursami o połowę mniej punktów będzie można zdobyć w kategorii cena, co pokazuje, że zależy nam na świadczeniach najlepszych, a nie najtańszych – dodaje.
Głównym założeniem ogłoszonego konkursu jest poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacji i fizjoterapii, w przypadku których wystąpiły istotne różnice między poszczególnymi powiatami, oraz poprawa dostępności świadczeń realizowanych w domach pacjentów. – Zdecydowaliśmy, że przynajmniej 8 proc. pieniędzy wydamy na świadczenia realizowane w miejscu zamieszkania chorego.
Część osób ze względu na stan zdrowia nie jest bowiem w stanie dojeżdżać do placówki i rezygnuje z rehabilitacji – wyjaśnia dyrektor mazowieckiego NFZ, Filip Nowak.
W drugim półroczu 2017 roku mazowiecki Fundusz planuje wydać ogółem na świadczenia rehabilitacyjne ponad 200 mln zł. Z tego blisko 40 proc. jest przeznaczone na świadczenia lekarskiej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapię, pozostałe 60 proc. trafią na rehabilitację i fizjoterapię realizowane w szpitalach – zarówno tych, które trafią do sieci, jak i spoza niej. Dla tych ostatnich planowane jest ogłoszenie konkursów pod koniec czerwca.
Nakłady na rehabilitację na Mazowszu w 2017 roku wzrosły z 409.500.010 zł w roku 2016 do kwoty 425.287.520 zł.”

Umowy z placówkami zostaną zawarte na pięć lat.
Ogłoszenie konkursu znajduje się pod adresem: http://www.nfz-warszawa.pl/…/a…/kontraktowanie-2017,237.html