Dnia 29 listopada 2023 r., w siedzibie NFZ w Krakowie, odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Środa z fizjoterapią”. Spotkanie to miało charakter edukacyjny i skierowane było do pacjentów. Wzięła w nim udział Agata Słowik, przedstawicielka KIF i koordynatorka wojewódzka KRF. Obecny był również pracownik Uzdrowiska Kopalnia Soli “Wieliczka”, specjalizujący się w pulmonologii, laryngologii oraz alergologii.

Podczas spotkania omówiono usługi medyczne dostępne dla pacjentów z chorobami układu oddechowego oraz dla osób po przebyciu COVID-19. Przedstawiono kierunki leczenia astmy oskrzelowej, POCHP oraz nawracających, przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych. Pacjenci mieli okazję dowiedzieć się więcej o celach terapii pulmonologicznej, takich jak zmniejszenie nasilenia objawów choroby, poprawa kontroli leczenia, jakości życia chorych na przewlekłe schorzenia układu oddechowego, zwiększenie świadomości i zaangażowania chorego w proces leczenia, czy poprawa tolerancji wysiłku i wydolności fizycznej.

Podczas spotkania omówiono również możliwość skorzystania z kierunkowego leczenia refundowanego, a także możliwość samodzielnego kontynuowania leczenia chorób układu oddechowego w warunkach domowych.