PL

Kurs polskiego języka migowego (PJM) dostępny dla fizjoterapeutów

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.

Zachęcamy do skorzystania z ww. kursu fizjoterapeutów, którzy na co dzień mają kontakt z pacjentami głuchymi i prowadzić z nimi rehabilitację.

Kursy odbywają się średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby, które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.

Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formule online przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a jak praktyka pokazała jest też bardzo efektywny.

Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 1000,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON.

Dofinansowanie do kursu w województwie mazowieckim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 100,00 zł.

Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a fizjoterapeuci mają taki kontakt bardzo często.

Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej [email protected] a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON.

Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 30.04.2022 r., ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.

Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS służy pomocą w wypełnieniu wniosku, który załączamy poniżej.

Wniosek o dofinansowanie kursu PJM

NEWSLETTER