W dniu 28.06.2023 roku odbyła się kolejna edycja akcji „Środa z fizjoterapią”.

W głównym Oddziale Małopolskiego NFZ gościły fizjoterapeutki: Agata Słowik – koordynator wojewódzki KRF woj. małopolskiego oraz Karolina Ferenc – członek KRF.

W tym samym dniu po raz pierwszy obyło się spotkanie w Delegaturze Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Tarnowie, które prowadzili Dorota Ogarek – Członek KRF i Marek Mielak – delegat województwa Małopolskiego II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, członek Komisji Rewizyjnej KIF.

„Środa z fizjoterapią” ma na celu uświadomienie pacjentom ważnej roli, jaką odgrywają w leczeniu i profilaktyce różnych chorób fizjoterapeuci, przybliżenie zakresu ich działań i zadań, pokierowanie do odpowiednich specjalistów, udzielenie porad, przeprowadzenie badań przesiewowych, wskazanie zindywidualizowanej ścieżki leczenia, czy wyjaśnienie, jak ruch wpływa na nasze zdrowie.

W czasie akcji realizowano szeroko rozumiane konsultacje dla pacjentów i udzielano drobnych porad.